Regulament Oficial al Promoției
„Pentru zâmbet impecabil de mic!”

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul promoției este Clinica 32, denumirea comercială a SC Clinica 32 SRL , persoană juridică română, avand sediul social în București, B-Dul Banu Manta 79A, Sector 1, București, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3300/2005, cod unic de inregistrare fiscală 17263249, reprezentată legal de Răzvan Boberis, în calitate de Administrator, și în continuare orice referire se va face sub numele de „Organizatorul” sau „Clinica 32”

Participantii la promoție sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, în oricare din punctele de lucru ale Clinicii 32 si pe site-ul www.clinica32.ro  

Clinica 32 isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.clinica32.ro  

        Art 2. Descrierea Promoției

2.1. In cadrul acestei promoții, Clinica 32 acordă o reducere de 25% pentru pacienții Clinicii 32, noi sau existenți, în condițiile prevăzute la art. 3, pentru serviciile stomatologice de ortodonție și pedodonție, efectuate într-unul din sediile Clinicii 32.

2.2. Reducerile sunt acordate în perioada 1 iunie – 30 iunie 2022, doar în punctele de lucru din Bulevardul Banu Manta nr 79A sau Strada Scărlătescu nr 3, din București, pentru serviciul de la punctul 2.1, cu condiția ca serviciile să fi fost contractate și prestate de Clinica 32 în perioada promoției sau să fi fost plătite în avans de către clienți în aceeași perioadă, caz în care prestarea serviciilor poate fi făcută și ulterior datei de 30 iunie 2022, dar nu mai târziu de 31 august 2022.

        Art 3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Promoției

3.1. Promoția este deschisă participării persoanelor fizice, cetățeni români, cu domiciliul sau reședința în România, vizitatori ai sediilor Clinica 32, paginii de Facebook Clinica 32, profilului de Instagram Clinica 32 sau vizitatori ai site-ului www.clinica32.ro care contractează pentru copii cu vârsta de până la 14 ani, în calitate de părinți sau tutori legali, servicii de ortodonție sau pedodonție, ca parte a unui plan de tratament ce se prestează în 1 iunie – 30 iunie 2022 sau contractează cu plata în avans acest serviciu în perioada 1 iunie – 30 iunie 2022.

Prin înscrierea la Promoție fiecare participant – persoană fizică, garantează:
        – că are peste 18 ani,
        – că serviciile pe care le contracteaza sunt sau vor fi destinate copiilor cu vârsta de până la 14 ani
        – ca are deplină și neafectată capacitatea de folosință și exercițiu.

3.2. La aceasta Promoție nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. prepușii (inclusiv însă fără a se limita la angajați) Organizatorului.
 2. membrii familiilor prepușilor menționati mai sus (constând din copii, părinți, soț/soție, afin);
 3. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani, vârstă împlinită înainte de data calendaristică a participării în Promoție, orice înscriere făcându-se doar prin intermediul părinților sau tutorilor legali.

3.3. Promoția nu se poate cumula cu alte vouchere sau campanii promoționale.

3.4. Reducerea acordată este nominală si netransmisibilă.

3.5. În cazul în care Organizatorul consideră ca o anumită participare este suspectă de fraudă, acesta își rezervă dreptul de a o anula, cu obligația de a motiva decizia de anulare și de a anunța în prealabil participantul respectiv.

3.6. În cazul refuzului unui participant de a beneficia de reducere, asa cum este descris în Regulamentul Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire a reducerii.

3.7. Organizatorul consideră înscrierea în promoție ca o acceptare implicită a acestui Regulament și consideră orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, sunt adevărate și corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la aceste date, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă și va anula dreptul de a beneficia de reducere, fără alte despagubiri sau plăți.

3.8. Pentru a beneficia de reducere, orice pacient trebuie să accepte o programare pentru serviciul menționat ca parte a unui plan de tratament în oricare din Clinicile 32 din București, prin orice metoda de comunicare acceptata – telefon în Call Center Clinica 32 la numerele afișate în anunțul promoției sau pe site-ul clinicii, mesaj prin intermediul formularelor de contact din site-ul www.clinica32.ro, prezentare fizică în oricare din Clinicile 32 – Bulevardul Banu Manta nr 79A sau Strada Scărlătescu nr 3, sector 1, București. Programarea trebuie confirmată de către ambele părți. Programările pot fi în afara intervalului de desfășurare a Promoției, dar trebuiesc confirmate nu mai târziu de 30 iunie 2022, sub rezerva plății în avans, în perioada 1 iunie – 30 iunie 2022, daca serviciul contractat nu este efectuat între 1 iunie – 30 iunie 2022.

3.9. Clinica 32 va confirma programarea telefonic, prin SMS sau prin e-mail, prin canalul de comunicare ales de pacient, în baza datelor de contact furnizate de către acesta, în limita disponibilității personalului medical al clinicii.

3.10. Reducerea acordată este de 25% din valoarea totală a serviciilor de ortodonție și pedodonție prestate conform regulilor din această secțiune. Reducerea nu poate fi combinată cu reduceri la alte pachete sau servicii.

3.11. Reducerea se va acorda cu ocazia vizitei pacientului programat în clinică pe baza programării făcute anterior. Reducerea se acordă o singură dată, pentru serviciul stomatologic participant la promoție, prestat de către Clinica 32 în cadrul programării respective.

3.11. În cazul serviciilor stomatologice adiționale, ce nu fac parte din procedurile pachetului promovat, se va achita diferența la recepție, la finalul programării, prin plată cu cardul sau cash.

        Art.4. Perioada și locația de desfășurare a promoției

4.1. Promoția se va desfășura în Clinicile 32 din Bulevardul Banu Manta nr 79A și Strada Scărlătescu nr 3, Sector 1, București, pe pagina de Facebook Clinica 32, profilul de Instagram Clinica 32 si site-ul www.clinica32.ro în perioada 1 iunie – 30 iunie 2022, perioadă în care se vor face programările pentru care pacienții pot beneficia de reducerile oferite.

4.2. Reducerea va fi acordată, în condițiile specificate în prezentul Regulament, tuturor pacienților cu vârsta de până la 14 ani care sunt programați de părini sau tutori legali în perioada 1 iunie – 30 iunie 2022 iar serviciile sunt prestate în cadrul programării confirmate până la data de 30 iunie. Pentru programările care sunt făcute pentru date ulterioare dar cerute de către pacienți în perioada promoției, reducerea se acordă doar în cazul plății în avans, la confirmarea programării, prin intermediul viramentului bancar în contul Clinicii 32 sau prin plata cu cardul sau cash în sediile Clinicii 32. În acest din urmă caz, programarea pentru prestarea serviciilor nu poate fi făcută mai târziu de 31 august2022.

4.3. Reducerile vor fi acordate o singură dată, pentru totalul serviciilor de ortodonție sau pedodonție. 

        Art.5. Protecția datelor cu caracter personal

       Prin înscrierea în promoție, participanții își exprimă consimțământul neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal să fie stocate, folosite și prelucrate de catre Clinica 32 și de către partenerii acestuia conform Politicii de confidențialitate disponibilă la adresa https://clinicaunu.ro/politica-de-confidentialitate/ . Clinica 32 garanteazăconfidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanților.

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Promoției:

In cadrul Promoției, Organizatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. a) Nume și prenume;
 2. b) Telefon;
 3. c) Data nașterii

Data nasterii este colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

 1. Scopul procesarii:

Datele cu caracter personal ale participantilor la Promoție vor fi prelucrate de catre Organizator in vederea:

 1. a) Organizarii si desfasurarii Promoției;
 2. b) Desemnarii si validarii programărilor, acordarea reducerilor;
 3. c) Îndeplinirea obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Organizatorului.
 4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta, pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba organizatorului in contextul desfasurarii promoției, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare. Prelucrarea datelor este necesara pentru derularea promotiei, respectarea cerintelor legale si a celor din regulamentul promotiei, cat si pentru acordarea reducerilor. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea organizatorilor de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Promotiei de catre Organizator vor fi dezvaluite doar intern pentru prestarea serviciilor precum si autoritatilor, in cazurile in care organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Datele participantilor vor fi prelucrate atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Organizator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare

 1. Drepturile persoanelor vizate

 In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Organizatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

 1. a) dreptul la informare– potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
 2. b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
 3. c) dreptul de interventie asupra datelor – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
 4. d) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvaluite unor terţi intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
 5. e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
 6. f) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
 7. g) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa: SC Clinica 32 SRL, București, B-dul Banu Manta nr 79A, sector 1, in atentia Departamentului Marketing sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office@clinica32.ro

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Promotie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Promotiei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani în cadrul promotiei. In situatia in care Organizatorul primeste, în cadrul promotiei, date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Organizatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Organizatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Promotie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Promotie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Promotii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la Promotie, identificarii si validarii, efectuarea programarii, furnizarea serviciilor si acordarea reducerii.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
  Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Promotiei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Organizatorului si/ sau al Promotiei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Participantul are dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR. Pentru a-și exercita aceste drepturi, participantii vor trimite la adresa Clinica 32 cu sediul in Mun. Bucuresti, sectorul 1, B-dul Banu Manta nr 79A, o cerere scrisă, datată și semnată. Datele nu vor fi împărtășite cu alte terțe părți, cu excepția situațiilor în care organizatorul trebuie să îndeplinească obligații prevăzute de legislația în vigoare. Fiecare participant poate solicita printr-o cerere scrisă excluderea sa din baza de date cu caracter personal a Clinicii 32.

        Art.6. Intreruperea, incetarea si modificarea promoției

6.1. Promoția încetează de drept la data împlinirii termenului. După împlinirea acestui termen, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament nu mai conferă dreptul pacienților de a participa la promoție, respectiv nu se vor mai acorda reduceri. 

6.2. Organizatorul își rezervă dreptul de încetare a Promoției în orice moment al acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodată să facă publică hotărârea sa în acest sens printr-o notificare pe prima pagină a website-ului www.clinica32.ro.

6.3. Pentru situațiile prevazute la pct 6.1. și 6.2., Organizatorul nu are nici o obligație către Participanți de restituire a vreunei sume de bani cu titlu de despăgubire sau alte asemenea pretenții.

        Art.7. Litigii

7.1. Eventualele litigii apărute între Clinica 32 și participanții la prezenta Promoție se vor rezolva pe cale amiabilăsau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul organizatorului.

7.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promoției se vor putea trimite la următoarea adresă: Str. Banu Manta, nr. 79A, Sector 1, București, în atenția Departamentului MARKETING în termen de maxim 2 zile de la încheierea Promoției. Dupa această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.

        Art.8. Dispozitii finale

8.1. Prin participarea la promoțiile Organizatorului, participanții declară ca sunt de acord să respecte și să seconformeze tuturor prevederilor, termenilor și conditiilor regăsite în prezentul Regulament, cat și în actele adiționale la acesta.

8.2. Clinica 32 își rezervă dreptul de a modifica regulamentul cât și actele adiționale la acesta pe perioada de desfășurare a promoțiilor, fără vreo notificare prealabilă, prin simpla postare pe site-ul www.clinica32.ro, inclusiv dreptul de a prelungi perioada promoției prin act adițional.

8.3. Clinica 32 își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară promoțiile.

8.4. Clinica 32 își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Promoție care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei, conform art. 3.6 din prezentul regulament.

8.5. Clinica 32 nu-și asumă răspunderea pentru întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau comunicații sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens.

8.6. Daca un participant nu poate fi contactat pentru confirmare până la data stabilită la art. 4.1. sau nu se prezintă la programarea făcută până la data stabilită la art. 4.2, acesta va pierde reducerea fără a avea dreptul de a emite vreo pretenție ulterioară cu privire la aceasta.

8.7. Prin participarea la Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând raspunderea personală și exclusivă a participanților.

8.8. Prin participarea la aceasta promoție, participantul declară pe propria raspundere că a luat la cunoștință, și este de acord cu următoarele:

 1. participantul este singur răspunzator pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
 2. participantul declară ca nu sufera de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea site-ului sau a reducerii;
 3. participantul este conștient de conditiile normale de utilizare a reducerii si poate face uz de aceasta fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

8.9. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

8.10. Organizatorul:

 1. este exonerat de către participant, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către participanți în legătură cu reducerile, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 2. nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către participanți unor terți în legătură cu reducerile, indiferent de natura acestor prejudicii;

8.11. Organizatorul Promoției nu își asumă responsabilitatea în următoarele cazuri:

– pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum și pentru cele efectuate după expirarea perioadei promoției așa cum este detaliată la articolul 4; 

– pentru pierderile sau întârzierile transmiterii înscrierilor în promoție sau a mesajelor de răspuns descrise mai sus, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului; 

– pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de Internet sau comunicații de către furnizorii proprii sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens; 

– pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosință asupra telefoanelor unde s-au făcut înscrierile; pentru înscrierea în promoție după data limită sau înainte de data efectivă de începere a promoției; 

8.12. Organizatorul își asumă raspunderea numai în ce privește desfășurarea mecanismului de promoție și acordarea reducerii. 

8.13. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Call Center-ul Clinica 32: 031 620 30 30 sau direct Recepția din oricare sediu al Clinicii 32.

Cu ce te putem ajuta? Contactează-ne!

Suntem gata să răspundem întrebărilor tale
în chat sau programează o consultație.

  Clinica Stomatologică Scărlătescu

  Strada Scărlătescu nr 3
  Sector 1, București

  Telefon

  +40 31 620 30 30

  Program

  Luni-Vineri 09.00 - 20.00

  Clinica Stomatologică Banu Manta

  B-dul Banu Manta, 79A
  Sector 1, București

  Telefon

  +40 31 620 30 30

  Program

  Luni-Vineri 09.00 - 20.00

  C32-copii-iunie-22 C32-copii-iunie-22 C32-copii-iunie-22 C32-copii-iunie-22

  Ne preocupăm de TOT pentru ca experiența 32 să fie una cât mai placută – puteți face programările online, puteți plăti cu cardul, puteți plăti în 6 rate fără dobândă prin Garanti Bonus Card, benefic…
  Vezi mai mult

  Despre

  Despre Clinica 32

  Planuri & Prețuri

  Carieră

  Blog

  Contact

  Clinica stomatologică Scarlatescu
  Str. Scarlatescu, nr. 3 ,
  sector 1, București
  Luni – Vineri 09:00-20:00
  +40316203032
  +40730323232

  Clinica stomatologică Banu Manta
  B-dul Banu Manta, nr. 79 A,
  sector 1, București
  Luni – vineri 09:00 – 20:00
  +40316203032
  +40730323232

  Ia legătura cu noi!

  Suntem gata să răspundem întrebărilor tale. Sună-ne, scrie un email sau lasa-ne numărul tău de telefon și te vom suna noi!


   Folosim cookies pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a ne ajuta să ne optimizăm constant conținutul și performanța.
   Acceptă